XI Міжнародна науково-практична конференція
"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

 

Організаційний комітет конференції:Голова

Хоменко Микола Макарович - доктор економічних наук, профессор, завідувач кафедри менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Заступник голови

Маслак Ольга Іванівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.Члени організаційного комітету

Глухова Валентина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Україна.

Труніна Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, професор, завідувач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Україна.

Пряхіна Катерина Андріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Україна.


Секретар організаційного комітету

Заїка Катерина Олегівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Україна

 

КрНУ © 2023